Επίσημος Αντιπρόσωπος PALS A.E.

Σειρά Ρυθμιστών XTRA

Η σειρά XTRA (10Α~40Α) διαθέτει προηγμένους ρυθμιστές φόρτισης Maximum Power Point Tracking (MPPT) για αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα, με προαιρετικές μονάδες εμφάνισης (XDB1/XDS1/XDS2). Σχεδιάστηκαν σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο με υψηλότερη ποιότητα, αξιοπιστία και ασφάλεια. Η λειτουργία περιορισμού της ισχύος φόρτισης, του ρεύματος φόρτισης και η αυτόματη λειτουργία μείωσης ισχύος εξασφαλίζουν πλήρη σταθερότητα κατά τη λειτουργία με υπερμεγέθη φωτοβολταϊκά πάνελ (έως 1,5 φορές της καταταγμένης ισχύος) και κατά τη λειτουργία σε υψηλές θερμοκρασίες.

Τάση μπαταριών συστήματος: 12V / 24V DC

Τύπος μπαταρίας: Μολύβδου / Λιθίου

Τεχνολογία: MPPT

Μέγιστο ρεύμα φόρτισης: 10Α

Μέγιστο ρεύμα αποφόρτισης: 10Α

Μέγιστη Φ/Β ισχύς: 130W - 12V / 260W - 24V

Μέγιστη τάση ανοιχτού κυκλώματος Φ/Β: 60V

Θύρα επικοινωνίας: RS485

Οθόνη LCD

Τάση μπαταριών συστήματος: 12V / 24V DC

Τύπος μπαταρίας: Μολύβδου / Λιθίου

Τεχνολογία: MPPT

Μέγιστο ρεύμα φόρτισης: 20Α

Μέγιστο ρεύμα αποφόρτισης: 20Α

Μέγιστη Φ/Β ισχύς: 260W - 12V / 520W - 24V

Μέγιστη τάση ανοιχτού κυκλώματος Φ/Β: 60V

Θύρα επικοινωνίας: RS485

Οθόνη LCD

Τάση μπαταριών συστήματος: 12V / 24V DC

Τύπος μπαταρίας: Μολύβδου / Λιθίου

Τεχνολογία: MPPT

Μέγιστο ρεύμα φόρτισης: 10Α

Μέγιστο ρεύμα αποφόρτισης: 10Α

Μέγιστη Φ/Β ισχύς: 130W - 12V / 260W - 24V

Μέγιστη τάση ανοιχτού κυκλώματος Φ/Β: 100V

Θύρα επικοινωνίας: RS485

Οθόνη LCD

Τάση μπαταριών συστήματος: 12V / 24V DC

Τύπος μπαταρίας: Μολύβδου / Λιθίου

Τεχνολογία: MPPT

Μέγιστο ρεύμα φόρτισης: 20Α

Μέγιστο ρεύμα αποφόρτισης: 20Α

Μέγιστη Φ/Β ισχύς: 260W - 12V / 520W - 24V

Μέγιστη τάση ανοιχτού κυκλώματος Φ/Β: 100V

Θύρα επικοινωνίας: RS485

Οθόνη LCD

Τάση μπαταριών συστήματος: 12V / 24V DC

Τύπος μπαταρίας: Μολύβδου / Λιθίου

Τεχνολογία: MPPT

Μέγιστο ρεύμα φόρτισης: 30Α

Μέγιστο ρεύμα αποφόρτισης: 30Α

Μέγιστη Φ/Β ισχύς: 390W - 12V / 780W - 24V

Μέγιστη τάση ανοιχτού κυκλώματος Φ/Β: 100V

Θύρα επικοινωνίας: RS485

Οθόνη LCD

Τάση μπαταριών συστήματος: 12V / 24V DC

Τύπος μπαταρίας: Μολύβδου / Λιθίου

Τεχνολογία: MPPT

Μέγιστο ρεύμα φόρτισης: 40Α

Μέγιστο ρεύμα αποφόρτισης: 40Α

Μέγιστη Φ/Β ισχύς: 520W - 12V / 1040W - 24V

Μέγιστη τάση ανοιχτού κυκλώματος Φ/Β: 100V

Θύρα επικοινωνίας: RS485

Οθόνη LCD

Τάση μπαταριών συστήματος: 12V / 24V DC

Τύπος μπαταρίας: Μολύβδου / Λιθίου

Τεχνολογία: MPPT

Μέγιστο ρεύμα φόρτισης: 30Α

Μέγιστο ρεύμα αποφόρτισης: 30Α

Μέγιστη Φ/Β ισχύς: 390W - 12V / 780W - 24V

Μέγιστη τάση ανοιχτού κυκλώματος Φ/Β: 150V

Θύρα επικοινωνίας: RS485

Οθόνη LCD

Τάση μπαταριών συστήματος: 12V / 24V DC

Τύπος μπαταρίας: Μολύβδου / Λιθίου

Τεχνολογία: MPPT

Μέγιστο ρεύμα φόρτισης: 40Α

Μέγιστο ρεύμα αποφόρτισης: 40Α

Μέγιστη Φ/Β ισχύς: 520W - 12V / 1040W - 24V

Μέγιστη τάση ανοιχτού κυκλώματος Φ/Β: 150V

Θύρα επικοινωνίας: RS485

Οθόνη LCD

Τάση μπαταριών συστήματος: 12V / 24V / 36V / 48V DC

Τύπος μπαταρίας: Μολύβδου / Λιθίου

Τεχνολογία: MPPT

Μέγιστο ρεύμα φόρτισης: 30Α

Μέγιστο ρεύμα αποφόρτισης: 30Α

Μέγιστη Φ/Β ισχύς: 390W - 12V / 780W - 24V / 1170W - 36V / 1560W - 48V

Μέγιστη τάση ανοιχτού κυκλώματος Φ/Β: 150V

Θύρα επικοινωνίας: RS485

Οθόνη LCD

Τάση μπαταριών συστήματος: 12V / 24V / 36V / 48V DC

Τύπος μπαταρίας: Μολύβδου / Λιθίου

Τεχνολογία: MPPT

Μέγιστο ρεύμα φόρτισης: 40Α

Μέγιστο ρεύμα αποφόρτισης: 40Α

Μέγιστη Φ/Β ισχύς: 520W - 12V / 1040W - 24V / 1560W - 36V / 2080W - 48V

Μέγιστη τάση ανοιχτού κυκλώματος Φ/Β: 150V

Θύρα επικοινωνίας: RS485

Οθόνη LCD

Image
Logo EPEVERPV
Image

Επισκεψιμότητα

0001611
Today: 1
Total: 1,611